Vi är ett VVS-konsultföretag som tillhandahåller:

  • Utbildning för Radon och OVK

  • Dataprogrammet för OVK - "OVK-protokollet"

  • VVS-besiktningar och OVK


Företaget har 1996-2011 administrerat
FunkiS - Funktionskontrollanterna i Sverige.
Läs mer på www.funkis.se

 


 
Radonkurser hösten 2016 för Certifierad Radonkonsult

Ger den specialkunskap om radon och problemlösning som krävs för en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande. 

KIWA administrerar en frivillig certifieringsordning för nyckelpersoner i bygg- och förvaltningsprocessen, som nu kan bli Certifierade Radonkonsulter. http://tjanster.kiwa.se/byggbranschen/personcertifieringar/radonkonsult

 Radonkurserna 2016 är därför anpassade för de som har certifikat som

  • Funktionskontrollant  eller 
  • Kontrollansvarig eller 
  • Energiexpert. 

Den "Särskilda kompetensen" verifieras vid ett godkänt kunskapsprov. Du kröner gällande certfikat genom att bli Certifierad radonkonsult.

Sedan 2012 sker radonkurserna i Styrovents regi (tidigare FunkiS). Kursledare är Gilbert Jönsson, Docent LTH, fys.inst och Johnny Rosendahl, OVK - besiktningsman. Kursmaterialet är genomgående uppdaterat. Själva certifieringen genomförs av KIWA.

Här är kursalternativen:


Totalkurs i Nässjö

10-11 okt.  anmäl senast 19 sept.

Radonkurs 2016 10-11okt.pdf   


Utbildning fördelad på två "halvdagar". Allt ingår! Kurspärmar, kunskapsprov, övernattning, måltider mm. Kursen hålls på Hotel Högland i Nässjö.


Kompletterande kurs 

välj kursplats,

  • 19 okt. Stockholm, anmäl senast 3 okt
  • 8 nov. Göteborg, anmäl senast 20 okt

Passar dig som gått en tidigare radonkurs men vill ha en ordentlig uppdatering.

radon16h kompl.pdf (201 kB)

Detta  ingår: 
Kurspärmar, kunskapsprov, lunch, fika fm o em

Uppdatering på egen hand:

Läsa på själv. Du får kompletta nya kurspärmar  med förstudieanvisningar på utvalda avsnitt. Studerar gör du själv inför kommande kunskapsprov. Beställs hos KIWA. Provplatser och tider finns under "Provtillfällen".

radon-16uppd.pdf (201 kB) -Beställning

 Kurspärmar Radon - del 1 och 2 


Företagsanpassat

Utbildning och kunskapsprov kan även företagsanpassas och köras ute på plats, hos den som samlar tio deltagare eller fler. Hör av er för upplägg efter era förutsättningar och önskemål. Vi är flexibla! Exempel på radondetektor
med spårfilm.


Lista på radonutbildade. 

Aktuell förteckning över personer som genomgått radonutbildning och godkänts vid kunskapsprov. De flesta av dessa är certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK).
 
radonutb.pdf (193 kB) - Lista på radonutbildade 2015-03-02

"Den kalla årstiden är rätt tid för att mäta och ta itu med radonproblem".


OVK-protokollet 2.311
Dataprogram för OVK - Obligatorisk VentilationsKontroll. Detta protokoll sparar tid och bidrar till högre kvalitet och mera likartade bedömningar av brister och fel. Det hjälper till att hålla ordning på dina besiktningar och mätresultat.

I programmet väljer du enkelt rätt: byggnorm, kategori, besiktningstyp mm. Det finns även kopplingar till flödes- och tryckprotokoll. Andra bra funktioner är bl.a. utskrift av "Intyg" och "Årlig rapport till certifieringsorganet".

OVK-protokollet är baserat på en databas, vilket innebär att du först fyller i uppgifterna i olika formulär och sedan väljer en utskrift för att se resultatet. Ju mer du arbetar i programmet desto mer effektiv blir du.

Nyheterna i version 2.311 avser främst en anpassning till nyare BBR och till den nya plan- och bygglagen SFS 2010:900 med tillhörande förordning (SFS 2011:338) samt Boverkets föreskrifter om OVK


bestovkp.pdf (40 kB)
Beställningsblankett OVK-protokollet
 

Handbok Regelverkskurs OVK-15, Del 1 + Del 2  Nyhet!
Handbok regelverkskurs för hjälp vid självstudier för OVK. 
 

I Handbok Regelverkskurs OVK-15 ingår relevanta delar av Regelsamling för OVK och Byggande. Studietips och läsanvisningar medföljer.

Del 1: Kunskaper om bygglagstiftning som krävs enligt 11 § BFS 2011:16
 
Del 2: Kännedom om ventilation, energi och inomhusmiljö som krävs enligt 12 § i BFS 2011:16

Handbok Regelverkskurs OVK-15 är en uppdatering av tidigare utgåvor och dokumenterar den kunskap och kännedom som OVK-arbetet kräver. Den är avsedd att användas tillsammans med äldre byggregler för OVK, som kan hämtas här

Handbok Regelverkskurs Del 1 + Del 2 har använts som kurslitteratur vid FunkiS Snabbkurser. Handboken sälj nu genom Styrovents försorg. Uppdateringsomgång kan beställas för dig som har tidigare utgåvor.

Läs mer på beställningsblanketterna.


besthand.pdf (175 kB) - Beställningsblankett Handbok
besthupd.pdf (177 kB) - Beställningsblankett Handbok uppdateringsomgång
 Styrovent Syd Konsult AB, Box 48,  234 21  LOMMA

Tel 040-416581, E-post styrovent@styrovent.se

Copyright © Styrovent Syd Konsult AB
Design by Ulf Rosendahl

Senast uppdaterad 2015-12-09